БНП Париба Лични Финанси

В продължение на няколко години работихме съвместно с Ideas Lab, грижейки се за производството на метериалите за дигиталните кампании на БНП Париба Лични Финанси, България.

БНП Париба Лични Финанси
БНП Париба Лични Финанси БНП Париба Лични Финанси