Запитване

Благо Даря

Изработихме уеб сайта на Националния Център по Трансфузионна Хематология, наред с подобряването на графичната идентичност на материали за различни кампании

Уеб сайт и идентичност

Вижте онлайн

Споделете този проект