Запитване

Perceptica

Perceptica следи традиционни, онлайн и социални медии и превръща информацията в ценни съвети. Уникален дизайн и къстъм програмиране от Студио Кипо.

media intelligence

Вижте онлайн

Споделете този проект