Портал 12

За Портал 12 разработихме мобилно приложение с молитви и формули за духовно развитие. В приложението могат да се конфигурират собствени програми с формули по избор на потребителя, да се къстъмизира шрифта на екрана, да се настройва напомняне за формула, да се изпращат през административен панел push известия към потребителите, относно предстоящи събития. Според честотата на ползване на приложението, потребителите придобиват различни статуси.

Портал 12